News
Ministry of Justice Statistics on Sexual Abuses against Children
News Date: 01 July 2022 Friday

30 June, Foster Family Day
News Date: 30 June 2022 Thursday

Restrictions on Reproductive Health Rights by USA High Court Decision
News Date: 30 June 2022 Thursday

A Meaningful Visit from Students to Our Association
News Date: 10 June 2022 Friday

Outstanding contributions to public health recognized at the 75th World Health Assembly award ceremony
News Date: 30 May 2022 Monday


Links of Main Partners
Archives
Get Involved
Microsites
 
Haber Detayı... 
COVID - 19

Novel VLP Vaccine Begins Clinical Trials, and Is Added to WHO COVID-19 Candidate Vaccine List

An innovative COVID-19 vaccine developed by Prof. İhsan Gürsel of the Department of Molecular Biology and Genetics in collaboration with his spouse, Prof. Mayda Gürsel of Middle East Technical University, was recently granted Phase I clinical trial approval by TITCK; administration of the candidate vaccine to volunteers began on March 27. In addition, the World Health Organization (WHO) has added the study to its COVID-19 candidate vaccine landscape and tracker list.
 

The vaccine that the Gürsels’ research team has been working on is based on the use of virus-like particles (VLP). In announcing (via Twitter) the inclusion of the vaccine on the WHO list, Minister of Industry and Technology Mustafa Varank noted that it was only the fourth such vaccine candidate in the world to have entered the human clinical trial stage.

The team’s vaccine is also listed in the New York Times Coronavirus Vaccine Tracker and the compilation of COVID-19 studies accessible through the US National Library of Medicine’s clinicaltrials.gov site.

The Gürsels’ project is among 17 supported by the COVID-19 Vaccine and Drug Platform of the Scientific and Technological Research of Turkey (TÜBİTAK), which is overseeing eight vaccine and nine drug studies with the aim of combatting the deadly outbreak. Their vaccine is the only VLP-based vaccine in development in Turkey.

The VLP concept works on the principle of mimicking a noninfectious type of SARS-CoV-2 virus (the virus that causes COVID-19). VLPs are basically multiprotein structures that copy cardinal features of the virus, but do not replicate the viral genome. The vaccine elicits an immune response without inducing an infection.

Prof. Gürsel notes that this is the only VLP vaccine in clinical trials that uses the four structural proteins of the SARS-CoV-2 virus as the vaccine antigen source. Following the demonstration of the safety and immunogenicity of the VLP vaccine on healthy volunteers, the team is expecting to initiate a Phase II clinical trial by the end of May.

Links for updates:
 
 

 

SITUATIONAL BRIEF: REPORT ON FORCED MIGRANTS AND COVID-19 PANDEMIC RESPONSE IN TURKEY

This series of situational and policy briefs summarises key practical and operational aspects of the COVID-19 response in relation to migrants and refugees. They include public health and policy recommendations and perspectives that build on the Lancet Migration Global Statement recommendations to ensure migrants and refugees: have access to healthcare; are included in prevention, preparedness and response; and are part of responsible and transparent public information strategies, during the COVID-19 pandemic. They are intended to be short briefs providing key information on particular migrant and refugee contexts and thematics, rather than fully comprehensive country or regional overviews. 

Situational and policy briefs have been authored by experts working in academia, operational, or clinical areas of migration and COVID-19, and are hosted on the Lancet Migration website. Lancet Migration is a global collaboration between The Lancet and researchers, implementers, and others in the field of migration and health that aims to address evidence gaps and drive policy change building on the recommendations of the UCL-Lancet Commission on Migration and Health published in December 2018. Situational and policy briefs represent the views of the authors.  They are up to date at the time of writing, but will be updated by authors at intervals as feasible.  If you are interested in further information please contact the authors directly or email info@migrationandhealth.org.

for more information... lancet.pdf 
Adolescent and Reproductive Health and Rights Publications
  
Child Rights Publications
Child Rights
(all publications are in Turkish)
 
Please visit http://www.cocukhaklariizleme.org/yayinlar developed by our Association.

 • Monitoring Progress Toward Fulfilling Rights in Early Childhood under the Convention on the Rights of the Child to Improve Outcomes for Children and Families in Handbook of Early Childhood Development Research and Its Impact on Global Policy – Oxford University Press (2013)
 • Sağlık Hakkı Çerçevesinde İnsan, Kadın ve Çocuk Hakları, Halk Sağlığı Temel Bilgiler III Cilt (2012)
 • Sağlık Çalışanları için Çocuk Hakları Eğitimi İnsiyatifi – Türkiye, ÇolukÇocuk Anne Baba Eğitimci Dergisi (2012)
 • UNESCO Review of Legal Protection Indicators in Early Childhood (2012)
 • CRC General Comment 7 Indicators Framework: A Tool for Monitoring the Implementation of Child Rights in Early Childhood, Human Rights Journal (2011)
 • A Position Paper for Bernard van Leer Foundation on reducing violence against young in Turkey (2011)
 • Türkiye’de Çocuk Haklarında son 15 Yılda Neler Değişti? Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (2011)
 • Medya ve Çocuk Hakları, Çocuk Hakları Ulusal Kongresi (2011)
 • Monitoring Children’s Rights in Early Childhood, Bernard van Leer Foundation Early Childhood Matters (2009)
 • Manual on Implementing the Framework for the Child Rights Indicators in Early Childhood (2009)

 
 1. Eğitimin Amaçları
 2. Bağımsız Ulusal İnsan Hakları Kuruluşlarının Çocuk Haklarının  Yaygınlaştırılmasındaki ve  orunmasındaki Rolü
 3. HIV/AIDS ve Çocuk Hakları
 4. Çocuk Hakları Sözleşmesi Bağlamında Ergen Sağlığı ve Gelişimi 
 5. Çocuk Hakları Sözleşmesi Genel Uygulama Önlemleri
 6. Refakatsiz ve Ayrılmış Çocuklarla İlgili Olarak Menşe Ülkeleri Dışında 
 7. Genel Uygulama Önlemleri   
 8. Çocuk Haklarının Erken Çocukluk Döneminde Yaşama Geçirilmesi
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye ilişkin Genel Yorumları 2006 – 2008
 1. Erken  çocuklukta  çocuk haklarının uygulanması
 2. Çocukların fiziksel cezalardan veya cezalandırmanın zalimce veya aşağılayıcı  diğer biçimlerinden korunma hakkı
 3. Engelli  çocukların hakları
 4. Çocuk Ceza Adaletinde Çocuk Hakları
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye ilişkin Genel Yorumları 2009 – 2011
 1. Yerli halklara mensup çocuklar ve Sözleşme’de yer alan hakları
 2. Çocuğun katılım hakkı
 3. Çocuğun şiddetin her türünden masun olma hakkı
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye ilişkin Genel Yorumları 2012 – 2013
 1. Ticari sektörün çocuk hakları üzerindeki etkileri konusunda Devletin yükümlülükleri
 2. Çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oyun, eğlence, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma hakkı (Madde 31)
 3. Çocuğun yüksek yararının korunması hakkı (madde 3, para. 1)
 4. Çocuğun mümkün olan en yüksek sağlık standardına ulaşma hakkı (madde 24)
 • BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye bireysel başvuru prosedürü ile ilgili İsteğe Bağlı İhtiyari Protokolü kapsamındaki usul kuralları
 • Bilgi Notu: Bir Devlet Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye bireysel başvuru prosedürü ile ilgili İsteğe Bağlı İhtiyari Protokolü Neden Onaylamalıdır?
 • Çocuk haklarına yönelik ihlalleri konusunda çocukların ve genç insanların hak ihlallerinde bireysel başvuru yapmasına olanak tanıyacak yeni bir Birleşmiş Milletler anlaşması hakkında çocuklar, ergenler ve çocukların öncülüğündeki kuruluşlar için kısa bir kılavuz
 • Çocuk Haklarının İzlenmesi: Yerel Kuruluşlar için Araç Seti (Kanada Çocuk Hakları Koalisyonu)
 • Çocuk Hakları Komitesi’ne Rapor Veren Hükümet Dışı Kuruluşlar için Kılavuz
 • BM Çocuk Hakları Komitesi’ne Çocukların Satılmaları, Çocuk Fuhuş ve Çocuk Pornografisi İhtiyari Protokolü’nün Uygulanması konulu Rapor sunmak isteyen HDKlar için Rehber
 • Çocuklara Danışmada Asgari Standartlar
 • Değişimin Özneleri Olarak Çocuklar: Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Periodik Raporlanmasında Çocuk Katılımına İlişkin Kılavuz
 • BM Çocuk Hakları Komitesi’ne Rapor Sunan Hükümet Dışı Kuruluşlar için Çocuklara Yönelik Şiddete dair Rapor Yazma Kılavuzu
 • Çocukların Danışma Süreçlerine Katılımı Elkitabı
 • Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme’yi Kullanma ve Savunuculuk Rehberi
 • Araç Setleri Planlama, İzleme, Değerlendirme ve Etki Değerlendirilmesi Çalışmaları için  Pratik Bir rehber
 • Çocuklar için Doğru Olanı Yapmak: Uygulayıcılar için Çocuk Hakları Programlaması)
 • Çocukların Gelişen Kapasiteleri – Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de çocuk katılımı ile ilgili hukuki yapı
 • Avrupa Konseyi - Çocukların Şiddetten Korunması Bütüncül Ulusal Stratejiler için Politika Kılavuzu
 • Avrupa Konseyi Çocuk Dostu Adalet Kılavuzu
 • Çocuklara fiziksel ceza uygulamasının ortadan kaldırılması: Sorular ve Yanıtlar (Avrupa Konseyi)
 • Kayıt dışı! Çocuklara Yönelik Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Yapılacak Yasal Reform Hakkında Avrupa Parlamentoları İçin Bir Rehber (Avrupa Konseyi)International Children's Center, Bilkent University, Main Campus, Library Building, 06800, Bilkent, Ankara, Turkey
T. +90 312 290 23 66 - F. +90 312 266 46 78 - e-mail: icc@icc.org.tr
© ICC 2012