Haberler
Çocuğa Karşı Cinsel İstismar Artıyor !
Haber Giriş Tarihi:01 July 2022 Friday

30 Haziran “Koruyucu Aile Günü” kutlu olsun.
Haber Giriş Tarihi:30 June 2022 Thursday

ABD Yüksek Mahkeme Kararı ile “Üreme Sağlığı Hakkı”na sınırlama geliyor
Haber Giriş Tarihi:30 June 2022 Thursday

Öğrencilerden Derneğimize Anlamlı Ziyaret
Haber Giriş Tarihi:10 June 2022 Friday

75. Dünya Sağlık Asamblesi Ödül Töreni
Haber Giriş Tarihi:30 May 2022 Monday


Ortaklarımızın Linkleri
Arşiv
İnsan Kaynakları
Micro Siteler
A- Çocuk ve Gençlerin Katılımı B- Kapasite Geliştirme ve Ağ
C- İzleme ve ÇHS uygulanması Raporlama D- Çocuk Haklarının Yaygınlaştırılması
Eğitim Dökümanları  

A - Çocuk ve Gençlerin Katılımı

Çocukların karar verme mekanizmalarına katılımı Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin temel ilkelerinden biridir. Çocuk Hakları Programı, çalışmalarına Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye dayanarak yön vermektedir. Karar mekanizmalarına katılmak çocukların ve gençlerin hem temel hakları, hem de demokratik ve barışçıl bir yönetişim için gerekli bir destektir. Uluslararası Çocuk Merkezi, işte bu bilinç ve sorumlulukla proje faaliyetlerinde çocuk katılımına özel önem vermektedir.
 
 

• Çocuk Hakları için Teknoloji;

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri Bölümü ve Rose-Hulman Institute of Technology ile Çocuk Hakları için Teknoloji Projesi 2010 yılında hayata geçmiştir. Bu proje kapsamında Bilkentli öğrenciler çocuklara çocuk haklarını öğretmek için bir web sitesi hazırlamışlardır. ( http://www.cocukhaklariizleme.org/cocukhaklari/)

Bilkent Üniversitesi ve Rose-Hulman Institute of Technology öğrencileri 2011 yılı içinde, biri Çocuk Danışma Grubu üyesi olan çocukların kullanımı için, diğeri de çocuk hakları konusunda çalışan meslek elemanları için olmak üzere, iki websitesi hazırlamışlardır.

(www.ozgurcocukdergisi.org)

(www.cocukhaklaridergisi.org)

Her iki websitesi İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmıştır.

• Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde Çocuk Hakları Birimi Kurulması

Avrupa Birliği Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından desteklenen proje, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir Çocuk Hakları Birimi kurulmasını amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, Gaziantep ilinde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, ilgili birim yetkililerine “Çocuk Dostu Belediye ve Çocuk Katılımı“ eğitimi verilmiş, belediyeden katılan 70 personele “Çocuk Dostu Belediye ve Çocuk Katılımı” konusunda bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Gaziantep ili merkezde bulunan 5 ilköğretim okulundan katılan 50 çocukla, “Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımı” konusunda bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Bu projenin uygulanmasından elde edilen en büyük sonuç, Büyükşehir Belediyesi’nde bir Çocuk Hakları Birimi Kurulması, proje kapsamında gerçekleştirilen personel eğitimi, seminer ve çocuklar ile yapılan çocuk hakları çalıştayı sırasında katılımcılardan elde edilen geribildirimler doğrultusunda, Gaziantep iline özel, örnek bir uygulama kılavuzu hazırlanması olmuştur. “Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları Birimi” çocukların katılımını teşvik edici örnek çalışmaları sonucunda çocuk katılımı kriterlerinin yer aldığı bir kılavuz hazırlamıştır. Bu kılavuz çocuk dostu belediye ve il girişimleri kapsamında sıkça yararlanılan bir kaynak olmuştur. Ayrıca çocuk katılımının bir örneği olarak, çocukların proje kapsamındaki geribildirimleri doğrultusunda, geleneksel çocuk oyunlarının derlendiği bir Çocuk Oyunları Kitapçığı hazırlanıp yayınlanmıştır.

• Çocuk Hakları İl Yetişkin ve ÇocukKomitelerinin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi

UNICEF ve önceki adı ile T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile ortak yürütülen “Çocukların Katılım Hakkı Eğitimleri’’ projesi, SHÇEK’in koordinasyonunda çalışan çocuk hakları İl Çocuk ve Yetişkin Komitelerine çocuk hakları ve çocuk katılımı eğitimi vermek ve bununla ilgili çocukların ve yetişkinlerin uygulayabileceği eğitim modülleri hazırlamayı amaçlamaktadır.

2009 yılında yürülen proje sonunda 81 ilden gelen yüzlerce çocuk ve yetişkine eğitim verilmiş ve İl Çocuk Hakları Komiteleri’nin kullanımı için bir Çocuk Katılım El Kitabı Modülü eğitim materyali hazırlanmıştır.

UNICEF Türkiye Temsilciliği ve SHÇEK, Haziran 2009 tarihinde Kızılcahamam’da “Türkiye Çocuk Katılımı Stratejisi” toplantısı gerçekleştirmiştir. UÇM çocuk katılımı eğitimleri veren bir STK olduğu ve toplantıyı düzenleyen iki kurum ile ortak proje yürüttüğü için bu toplantıya davet edilen tek sivil toplum kuruluşu olmuştur.

• Çocuk Danışma Grubu

Çocuk Haklarına dair Sözleşme, çocukları yetişkin korumasına muhtaç pasif hizmet alan bireyler olarak değil, kendilerini etkileyen kararlara katılım hakkı olan, kendileriyle ilgili karar alma konusunda giderek artan bir sorumluluğu tecrübe etmiş olan bireyler olarak tanımlamaktadır. Sözleşme’nin 12. Maddesi (Madde 5 ve Madde 13-17 ile birlikte), çocukların kendi hayatlarına ilişkin konulara etkin olarak katılma hakkına saygı gösterilmesi, korunması ve uygulanması gerektiğini vurgular.

Çocuk hakları alanında ve çocuklarla çalışan sivil toplum kuruluşları olarak katılım hakkının savunusunu ve uygulamasını gerçekleştirirken örnek karar alma süreçlerimize çocukları da katmamız kaçınılmazdır. Bu uygulama, kurumsal vizyon ve misyonumuzu gerçekleştirebilmemiz için hayati önem taşımaktadır.

Bu nedenle, 2010 yılında UÇM ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliğinde bir Çocuk Danışma Grubu (ÇDG) kurulmuş ve yıl boyunca onlarca toplantı ve eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla TEGV’in Orta Anadolu Bölgesi gönüllülerine 18 - 19 Aralık 2010’da iki günlük Pusulacık (Compasito) eğitimi verilmiştir.

“Çocuk Danışma Grubu’nun internet dergisi: Özgür Çocuk”
(www.ozgurcocukdergisi.org)

Pusulacık, Avrupa Konseyi’nin yetişkinlerin çocuklara insan hakları eğitimi verirken uygulayabileceği yöntemlerin anlatıldığı bir kılavuzdur. 

Çocuk Danışma Grubu ile 2011 yılı süresince yapılan çalışmalar şöyledir:

Çocuk haklarının ülkemizde uygulanışına ilişkin olarak Cenevre’de bulunan B.M. Çocuk Hakları Komitesi’ne yollanılacak olan T.C. Hükümeti’nin Raporu’na alternatif olarak çocuklar Türkiye’de Çocukların Durumu Çocuk Raporu’nu, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesine sunulmak üzere hazırlamışlardır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Küresel Çevre Fonu’nun desteği ile Çocuk Danışma Grubu’nun ‘biolojik çeşitlilik’ konusunda bir toplantı yapılması ve broşür hazırlanması konularında iki küçük çaplı proje girişimleri bulunmaktadır. 

Ayrıca, Çocuk Danışma Grubu üyelerinin katkıları ile bir internet dergisi olan “Özgür Çocuk Dergisi” oluşturulmuştur.

 

 

Uluslararası Çocuk Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara
T. +90 312 290 23 66 - F. +90 312 266 46 78 - e-posta: icc@icc.org.tr
© ICC 2012