Haberler
Çocuğa Karşı Cinsel İstismar Artıyor !
Haber Giriş Tarihi:01 July 2022 Friday

30 Haziran “Koruyucu Aile Günü” kutlu olsun.
Haber Giriş Tarihi:30 June 2022 Thursday

ABD Yüksek Mahkeme Kararı ile “Üreme Sağlığı Hakkı”na sınırlama geliyor
Haber Giriş Tarihi:30 June 2022 Thursday

Öğrencilerden Derneğimize Anlamlı Ziyaret
Haber Giriş Tarihi:10 June 2022 Friday

75. Dünya Sağlık Asamblesi Ödül Töreni
Haber Giriş Tarihi:30 May 2022 Monday


Ortaklarımızın Linkleri
Arşiv
İnsan Kaynakları
Micro Siteler
A- Çocuk ve Gençlerin Katılımı B- Kapasite Geliştirme ve Ağ
C- İzleme ve ÇHS uygulanması Raporlama D- Çocuk Haklarının Yaygınlaştırılması
Eğitim Dökümanları  

D - Çocuk Haklarının Yaygınlaştırılması

• Yeni Anayasa Hazırlık Sürecine Katkı

12 Haziran 2011’de gerçekleşen seçimlerden sonra, TBMM’de temsil edilen her partinin desteklediği bir anayasal değişiklik sürecine girildi. UÇM bu süreçte çocuk haklarının yeni Anayasa’da en güçlü şekilde yer alması için savunu ve lobi çalışmaları yapmaya başladı. STK’ların ve çocukların bu sürece nasıl katılmaları gerektiği ile ilgili Geçici Anayasa Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanan belgeye katkı verdi. Bu süreçte, insan ve çocuk hakları konularında hassas milletvekilleri ile çalışmalar sürdürmeye başladı. Süreç 2012 yılının Nisan ayına kadar devam edecektir.

• Eğitim Hakkı Çalışma Grubu 

2008 yılından bu yana çalışmaları devam eden ‘Eğitim Hakkı Projesi’ kapsamında eğitim hakkı çalışma grubunun bir parçası olan UÇM, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından yürütülen bu proje’ye eğitim hakkı göstergeleri geliştirme ve okul sağlığı konusunda destek vermiştir. UÇM 2010 yılında eğitim hakkı göstergeleri geliştirilmesine, Genel gösterge seti; Çocuk katılımı seti; Oyun hakkı seti; Sağlık hakkı seti; Toplumsal cinsiyet seti; Şiddeti izleme seti olmak üzere altı alanda gösterge setleri geliştirerek katkı vermiştir. Bu süreçte UÇM, Mardin, İstanbul, Diyarbakır ve Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantılarda, çocuk haklarının izlenmesinde gösterge kullanımına ilişkin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmıştır.

• Çocuk Hakları Konusunda Eğitim ve Bilgilendirme

UÇM Çocuk Hakları Programı zamanının büyük bir kısmını eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına ayrılmaktadır. Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:

• Adalet Bakanlığı ve UNICEF tarafından 22-23 Ocak 2010 tarihlerinde düzenlenen ‘Suç Mağdurlarına Yardım Hakkındaki Kanun’ tasarı taslağı hazırlığı toplantısına katkı verilmiştir.

• TÜSEV ve STGM tarafından 21 Ocak ve 17 Şubat 2010 tarihlerinde düzenlenen örgütlenme özgürlüğü hakkı ile ilgili toplantılarda katkı verilmiş ve bu katkılar ışığında UÇM TÜSEV ve STGM tarafından basılacak raporun çocukların örgütlenme özgürlüğü ile ilgili bölümünü hazırlamıştır.
(http://www.tusev.org.tr/userfiles/image/orgutlenme_rapor_web.pdf)

•Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından 13-14 Nisan 2010 tarihinde düzenlenen çocuk adalet sistemi ile ilgili toplantının hazırlıklarına ve yürütülmesine katkı verilmiştir. Toplantının raportörlüğü ve STK’ların katılımı UÇM tarafından gerçekleştirilmiştir.

 • Avrupa Birliği İnsandan İnsana Ağ Programı tarafından 5-6 Ekim 2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenen toplantıda mülteci çocukların hakları ile ilgili bir sunum yapılmıştır.

• Avrupa Birliği Komisyonu Delegasyonu tarafından 14 Aralık tarihinde düzenlenen İnsan Hakları Savunucuları Toplantısına katılan UÇM, toplantıda Türkiye için oluşturulan strateji belgesine katkı vermiştir.

• Birinci Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, 21-22 Mayıs 2010- “Okul Sağlığı Mevzuatında Çocuğun Sağlık ve Eğitim Hakkı” konulu konferans verilmiştir.

• Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Ulusal Eylem Planı Hazırlık Toplantısı, 13-14 Aralık 2010- SHÇEK, UNICEF ve diğer ortaklarla düzenlenen toplantıda, “Aile içinde çocuğa yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik yaklaşımlar ve tedbirler” ile ilgili katkı verilmiştir.

• 10 Nisan 2010 Eskişehir’de Eğitim Hakkı Derneği  üyelerine çocuk hakları eğitimi verilmiştir. 

• 18 Nisan 2010’da Yüce Okulları tarafından düzenlenen erken çocukluk gelişimi gününde ‘Çocuk Hakları ve Erken Çocukluk’ konulu sunum yapılmıştır.

• 17-18 Temmuz 2010 Urfa’da Urfa Barosu üyelerine çocuk hakları eğitimi verilmiştir.

• 10 Kasım 2010’da UÇM’nin Ergen Sağlığı Eğitiminde Çocuk Hakları sunumları yapılmıştır.

• 19-20 Şubat 2011 Diyarbakır’da Yerel Gündem 21 Derneğine çocuk hakları eğitimi verilmiştir.

• 25-27 Şubat 2011 İstanbul’da Çocuk Hakları Kongresi’de sunum yapılmıştır.

• 15 Nisan 2011 AÇEV tarafından düzenlenen Çocuk Koruma Toplantısına katılım gerçekleştirilmiştir.

• 7 Temmuz 2011 Kardelen Vakfı tarafından düzenlenen Engelleri ile Yaşayan Çocuklar Toplantısına katılım gerçekleştirilmiştir.

• Çocuk Hakları günü dolayısı ile iki ilköğretim okulunun öğrencileri tarafından oluşturulan “çocuk hakları” temalı resimleri sergilenmiştir. 

• Bernard van Leer Foundation desteği ile 28 Nisan 2011 tarihinde düzenlenen yuvarlak masa toplantısı sonrasında Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından hazırlanan araştırma raporunda, Türkiye’de erken çocukluk dönemindeki (8 yaş ve altı) çocuklara yönelik şiddetin boyutları ve bu konuda hazırlanması gereken stratejik yaklaşımlara yer vermiştir. Bu rapor sonrasında Bernard van Leer Foundation, önümüzdeki 5 yıl içinde, Türkiye’de çocuğa yönelik şiddet konusundaki çalışmalarını Uluslararası Çocuk Merkezi ile sürdürme kararı almıştır.• Çocuğa yönelik şiddetin farklı ortamlarda boyutlarının ortaya çıkarılması amacıyla, BM Çocuğa Karşı Şiddet Özel Temsilcisi tarafından hazırlanmış olan araştırma soruları Türkçe’ye çevrilmiş ve ilgili STK’lardan geribildirim toplanması amacıyla dağıtılmıştır.

MEDYA ve GÖRÜNÜRLÜK

Çocuk hakları savunuculuğu faaliyetleri arasında çocuklar hakkındaki doğru bilgilerin topluma sunulmasında basının, görsel ve işitsel yayınların, internet kullanımının, önemi çok büyüktür. Bu nedenle, UÇM medya kuruluşları ile yakın çalışma ilişkileri içinde olmaya özel bir önem vermektedir.

Bu doğrultuda 2010-2011 döneminde değişik zamanlarda TV ve radyo programlarına katılınmıştır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

• 13 Ocak 2010 Tek Rumeli TV Haber Programı

• 4 Nisan 2010 Radyo ODTÜ Sivil Sesler Programı

• 23 Nisan 2010 Bugün TV ve Haber Türk Haber Kanalı

• 30 Haziran ve 1 Eylül 2010 KanalB TV Çocuk Sağlığı Programı

• 10 Şubat 2011 KanalB TV Çocuk Sağlığı Programı

• 25 Nisan 2011 TRT AnadoluTV Hayatın Renkleri

• 30 Haziran 2011 Kanal24 Bu Çocuklar Bizim Programı

• 20 Temmuz 2011 TRT Radyo 1 Kulak Misafiri Programı

• 5 Eylül 2011 Açık Radyo 

 

ÇOCUK HAKLARI PROGRAMI YAYINLARI ve ÇEVİRİLERİ

• Erken çocukluk dönemi hakları göstergeleri: Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin İzlenmesine ve Küresel Görünürlüğünün Arttırılmasına dair Bir Araç- The early childhood rights indicators: A tool to monitor the Convention on the Rights of the Child and raise its profile globally. Early Childhood Matters: Realising the rights of young children: progress and challenges No 113 (Bernard van Leer Foundation)

• Kasım 2009 ‘Çocuk Hakları Sözleşmesi 20. Yıl Çocuk Hakları Dosyası’

• Şubat 2010 Çocukların Örgütlenme Özgürlüğü, TÜSEV-STGM Yayını

• Sivil İz Dergisi Ekim-Kasım 2010 Sayısı (STGM) – Çocuk Hakları

• Haziran 2010, UÇM ve ECPAT International’in desteğiyle ağ ve çalışmalarını tanıtan bir broşür

• Journal of Human Rights: CRC General Comment 7 Indicators Framework and Manual: A Tool for Monitoring the Implementation of Child Rights in Early Childhood

• Book Chapter: Child Rights and Legal Systems. Fulfilling Every Child’s Potential: How Research Can Inform Global Policy, UNICEF Publication.

• Halk Sağlığı Temel Bilgiler kitabına “Sağlık Hakkı Çerçevesinde İnsan, Kadın ve Çocuk Hakları” bölümü

• Çocuklarla birlikte hazırlanan çocuklar için Çocuk Hakları El Kitapçığı

• ECPAT International’ın “Çocuklar için Güvenli Kurumlar Oluşturmak: Eğitim Araçları” kitapçığı (çeviri)

• Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye İlişkin Genel Yorumları 2008-2011 (çeviri)

• Avrupa Konseyi Çocuklara Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılması: Sorular ve Yanıtlar (çeviri)

• Kayıt Dışı! Çocuklara Yönelik Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin YapılacakYasal Reform Hakkında Avrupa Parlementoları için Bir Rehber (çeviri)

• ÇHS Genel Yorum 12: Çocuğun Katılım Hakkı (çeviri)

• Gör Beni, Duy Beni: Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme’yi Çocuklar Yararına Kullanma ve Savunuculuk Rehberi (çeviri)

• Çocuklar için doğru olanı yapmak: Uygulayıcılar İçin Çocuk Hakları Temelli Kurumsal Yapılanma ve Faaliyet Programlama (çeviri) 

• Araç Setleri: Planlama, izleme, değerlendirme ve etki değerlendirmesi çalışmaları için pratik bir rehber (çeviri)

• Çocuğun Gelişen Kapasiteleri ve Çocuk Katılımı (çeviri)

• Çocukların Şiddetten Korunmasına Yönelik Entegre Ulusal Stratejiler için Avrupa Konseyi Kılavuzu (çeviri)

• Çocuk Dostu Adalet Avrupa Konseyi Kılavuzları (çeviri)


ÇOCUK HAKLARI PROGRAMININ ETKİLERİ

UÇM etkinliklerini planlarken, çocukların ve gençlerin katılımına başvurması, UÇM’nin başka hangi alanlarda çalışması gerektiğini, doğrudan çocukların deneyiminden yararlanarak, tekrar gözden geçirmesi konusuna ışık tutmuştur. Çocukların hazırladıkları “Türkiye’de Çocuk Haklarının Durumu” raporu doğrultusunda UÇM’nin çevre, şiddet ve eğitim konularındaki çalışmaları artmıştır. Gene aynı rapor sonucunda, BM Çocuk Hakları Komitesi Türkiye’de ilköğretimin parasız olmasının sağlanması ve çevre sağlık ve güvenliği için Türkiye’de neler yapıldığı konularında bilgi almak istemiştir.

Çocuk haklarının ve çocuk katılımının benimsendiği, çocuk dostu şehirler girişimi kapsamında üretilen yayınlar Türkiye çapında birçok belediye tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye Belediyeler Birliği projenin yayınlarını 2011 yılında gerçekleştirdikleri bir toplantıda belediye başkanlarına dağıtmıştır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği ve Seferihisar Belediyesi kendi yerleşim yerlerinde uygulamayı düşündükleri benzer çalışmalara katkıda bulunması için UÇM’ye çağrıda bulunmuşlardır. 

Gerçekleştirilen savunuculuğun, sivil toplum kuruluşlarının ortaklıklar kurarak yaratabilecekleri etkiyi arttırmalarına katkısı olduğunu, çocuk hakları alanındaki bilginin yaygınlaştırılmasının UÇM’nin görünürlüğünü son iki yıl içinde arttırdığı kanaatindeyiz. Ayrıca, birçok kuruluşun ürettiği yayınlarda, UÇM’den alıntılar yaptıkları ve kapasite geliştirme çalışmalarında, UÇM’nin çalışmalarının izini görüyoruz. 

Örneğin ülkemizde iki yıl önce çocuk ve adalet kavramları gündeme geldiğinde, sadece ceza adaleti sisteminden söz edilmekte iken, 2011 sonunda çocuk hakları alanında çalışan kuruluşların artık “çocuk adaleti” dendiğinde çocuğa karşı yasal ayırımcılıktan sözettikleri ve çocukların karşı karşıya kaldıkları adaletsizliklere değindikleri dikkati çekmektedir. Bu konuda UÇM’nin çabaları sürmektedir.

• Savunuculuk ve çocuk haklarının yaygınlaştırılması faaliyetlerinin bir etkisi de insan ve kadın hakları kuruluşlarının çocuk hakları alanında daha fazla faaliyet göstermelerine yön vermiş olmasıdır. UÇM insan ve kadın hakları kuruluşları ile ortak çalışmalar yaparken, politika etkileme konusundaki görünürlüğünü de arttırmıştır. UÇM çocuk hakları konusundaki toplantılara katılımcı olarak davet edilmekte ve etkili bir rol oynamaktadır. UÇM bu bağlamda milletvekilleri ile düzenli toplantılar yapmaya başlamış, bu toplantılar sonucunda TBMM’de soru önergeleri, basın açıklamaları ve yasa önerileri verilmiştir. Diğer bir örnek de TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi’nin UÇM’nin geliştirdiği Çocuk Katılımı El Kitabını kullanarak faaliyetlerine çocukları katması gösterilebilir.

UÇM’nin Türkçe çevirisini gerçekleştirdiği uluslararası yayınlar birçok sivil toplum kuruluşu tarafından kullanılmakta, kuruluşların çocuk haklarını temel alan etkinlikler yapmalarına katkıda bulunulmaktadır. Çocuk hakları izleme websitesi ve çocuğa karşı şiddetin izlenmesi haritası websitesi üzerinden çocuklar, aileler, akademisyenler, ulusal ve uluslararası STK’lar UÇM’ye ulaşmakta ve sorunlara çözüm aranmaktadır. UÇM sağladığı bilgi ile ve Ankara Barosu gibi ortaklık halinde çalıştığı kuruluşlara yönlendirmelerle kişisel ve kurumsal sorunlara çözüm bulunmasına katkıda bulunmaktadır.

UÇM’NİN KÜRESEL ve BÖLGESEL ETKİNLİKLERİ

1 ICD-11 Revizyonu: Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması 11. Revizyonu Hazırlık Çalışması 

ICD-Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması, sağlık ve sağlık hizmetlerini ölçmek için oluşturulmuş uluslararası bir standarttır. ICD; ayrıca hastalıklar, yaralanmalar, sağlıkla ilgili durumları ve dış nedenleri sınıflandırmak ve raporlamak için kullanılan uluslararası bir standarttır. Bu standart, morbidite ve mortaliteyi izlemek için ortak bir dil sağlar. DSÖ tarafından 1990 yılından beri kullanılan ICD 10. revizyonundan sonra 11. revizyonunun hazırlık çalışmalarına başlanılmasının sebebi; yeni ortaya çıkan hastalıklar ve hastalıkların tanısında elde edilen gelişmeler ile yeni tıbbi bilgiler ışığında daha sağlam bir standart oluşturmaktır. Bu amaçla, DSÖ (Cenevre) ve UÇM işbirliğinde 28 Şubat -1 Mart 2011 tarihleri arasında, Amerikan Pediatri Akademisi temsilcileri ve ICD Program Direktörünün önderliğinde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, araştırmacılar ve akademisyenlerin katılımı ile düzenlenen toplantıda, 11. revizyon süreci ve çocuk sağlığı üzerine yapılması gereken değişiklikler tartışılıp, çeşitli akademik kurumlar arasında iş bölümü yapılmıştır.
(http://www.who.int/classifications/icd/revision/en/index.html)

2 Sağlığın Sosyal Belirleyicileri-Avrupa Bölgesinde Sağlıkta Eşitsizlikler (Social Determinants of Health- European Health Divide) Raporu:

UÇM, Sir Michael Marmot başkanlığında çalışan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Çalışma Grubunun devamlı komisyon üyesidir. 2012 Eylül’de yayınlanacak raporu ve çalışmalara teknik düzeyde katkıda bulunmaktadır.(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/124464/E94370.pdf)

3 Sağlık Araştırmaları Komisyonu (European Health Research Committee):

UÇM, DSÖ Avrupa Bölgesi Sağlık Araştırmaları Komisyonu üyesidir.

4 Avrupa Temel Sağlık Hizmetleri Forumu (EFPC-The European Forum for Primary Care) 

Avrupa Temel Sağlık Hizmetleri Forumu (EFPC), Avrupa bölgesinde Temel Sağlık Hizmetlerini güçlendirerek genel nüfusun sağlığını geliştirmeyi, Temel Sağlık Hizmetleri için veri ve kanıt toplayarak üyeleri arasında veri ve bilgi alışverişi sağlamayı amaçlamaktadır. Forum, sağlık hizmetleri, sağlık politikaları, bilgi ve değerlendirme alanlarında bölgesel, ulusal ve uluslararası verileri toplayarak Avrupa’da araştırma, toplantı ve yayınlara destek sağlamaktadır. UÇM Forum’un kurumsal üyesidir. (http://www.euprimarycare.org/)

 

 

 

Uluslararası Çocuk Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara
T. +90 312 290 23 66 - F. +90 312 266 46 78 - e-posta: icc@icc.org.tr
© ICC 2012