Haberler
Uluslararası Aşı Eğitimi Faaliyetlerimiz
Haber Giriş Tarihi:21 September 2022 Wednesday

Dünya Nüfus Günü
Haber Giriş Tarihi:22 July 2022 Friday

Covid-19 sebebiyle çocuk aşılama oranında son 30 yılın en büyük düşüşü
Haber Giriş Tarihi:16 July 2022 Saturday

Çocuğa Karşı Cinsel İstismar Artıyor !
Haber Giriş Tarihi:01 July 2022 Friday

30 Haziran “Koruyucu Aile Günü” kutlu olsun.
Haber Giriş Tarihi:30 June 2022 Thursday


Ortaklarımızın Linkleri
Arşiv
İnsan Kaynakları
Micro Siteler
Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü!
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; Türkiye, Kanada ve Peru’nun girişimleri sonucunda, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından eksiksiz ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla 11 Ekim’i, "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak ilan etmiştir. Uluslararası Dünya Kız Çocukları Günü 2012 yılından beri her yıl, kız çocukları için erken ve zorla evlilikleri önleme ve bununla mücadele etme, cinsiyet temelli eşitsizliklerin önüne geçmek, sosyal hayatta karşılaştıkları haksızlıklar hakkında farkındalık yaratmak için farklı temalarla kutlanmaktadır.
 
Bu yıl Dünya Kız Çocukları Günü’nde; UNICEF, UN Women ve UNFPA işbirliği ile gerçekleştirilecek olan konferansın teması ‘’21. Yüzyılda Sosyal Değişimin Aktörleri Olarak Kız Çocukları" şeklinde belirlenmiştir.
 
Herkesin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamasına olanak tanıyacak barışçıl ve kapsayıcı toplumlar kurmak üzere kabul ettiği 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında kız çocuklarının güçlendirilmesi için ‘’Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek.’’ yer almaktadır.
 
Türkiye’de kız çocuklarının kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmesi için şiddetsiz bir yaşam haklarının güvence altına alınması gerekmektedir. 2016 yılı TÜİK istatistiklerine güvenlik güçlerine getirilen çocukların
 
  • 26.039 kız çocuğu yaralama mağduru
  • 14.671 kız çocuğu cinsel suçlar mağduru
  • 1.367 kız çocuğu hakaret mağduru
  • 1.683 kız çocuğu hırsızlık mağduru
  • 4.718 kız çocuğu aile düzenine karşı suçlar mağduru
  • 117 kız çocuğu bilişim suçları mağduru olarak kayıtlara geçmiştir
 
Adli istatistiklere göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre %10 oranında artarak 333 bin 435 olmuştur.
 
Güvenlik birimine 2016 yılında gelen veya getirilen çocukların %34,6’sı ise kız çocuğu olmuştur.
 
Bu rakamların yanında, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde Türkiye’de yaşayan sığınmacı ve mülteci kız çocuklarının hakları ile ilgili Türkiye 2016 yılında BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi değerlendirmelerinde şu tavsiye kararlarını kabul etmiştir:
 
  • Mülteci ve sığınmacı kadın ve kız çocuklarının eğitim, öğretim, ayni yardım fırsatları ve sağlık hizmetlerine erişimi sağlanmalıdır.
  • Sözleşmeye taraf devletin uluslararası sözleşmeden doğan haklar kapsamında kadın, kız göçmen ve sığınmacılara karşı cinsiyete dayalı şiddete karşı mücadele için hukuksal kurumlarının ve kolluk kuvvetlerinin kapasite güçlendirme programlarıyla geliştirilmesi sağlanmalıdır
  • Mülteci ve sığınmacılara, özellikle kadınlara, cinsel ve cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarına yönelik ulusal sevk mekanizmaları hakkında ve resmi adalet mekanizmasına nasıl erişebilecekleri konusunda bilgilendirilmeler yapılmalıdır.
 
Kız çocuklarının kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için eğitime erişim haklarının da güvence altına alınması gerekmektedir. Kendi hayatlarında farklılıklar meydana getirebilecek birer birey olarak hayatlarına devam edebilmeleri için desteklenmeleri son derece önem taşımaktadır. Bu durum onların sadece eğitim hayatlarının iyileştirilmesiyle kalmamalı onların iş hayatına geçişlerinin de güvence altına alınmasıyla devam etmelidir.

Uluslararası Çocuk Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara
T. +90 312 290 23 66 - F. +90 312 266 46 78 - e-posta: icc@icc.org.tr
© ICC 2012