Haberler
Çocuğa Karşı Cinsel İstismar Artıyor !
Haber Giriş Tarihi:01 July 2022 Friday

30 Haziran “Koruyucu Aile Günü” kutlu olsun.
Haber Giriş Tarihi:30 June 2022 Thursday

ABD Yüksek Mahkeme Kararı ile “Üreme Sağlığı Hakkı”na sınırlama geliyor
Haber Giriş Tarihi:30 June 2022 Thursday

Öğrencilerden Derneğimize Anlamlı Ziyaret
Haber Giriş Tarihi:10 June 2022 Friday

75. Dünya Sağlık Asamblesi Ödül Töreni
Haber Giriş Tarihi:30 May 2022 Monday


Ortaklarımızın Linkleri
Arşiv
İnsan Kaynakları
Micro Siteler
Dünya Sağlık Örgütü İşbirliği Merkezleri Semineri
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Programlarını 80 den fazla ülkede destekleyen yaklaşık 800 İşbirliği Merkezi yetkilileri Genel Direktör Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus başkanlığında 16 Aralık 2020 tarihinde biraraya gelerek COVID-19 pandemisinin dünyadaki etkileri ve bu kapsamda yakın gelecekte özellikle aşı ve anti-mikrobial tedaviye ulaşımda yaşanan eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için İşbirliği Merkezleri’nin rolünü tartıştılar.
 

DSÖ İşbirliği Merkezleri,  üniversitelerin ya da akademik birikimleri olan kurum/kuruluşların DS֒nün programlarını destelemek üzere DSÖ Genel Direktörü tarafından onaylanmış birimleridir. Hemşirelik, iş sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklar, beslenme, ruh sağlığı ve sağlık teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren 800 ün üzerinde İşbirliği Merkezi 80 den fazla ülkede yer almaktadır.

Ocak 2000’de, İcra Komitesi, Üye Devletleri DSÖ İşbirliği Merkezlerini bilgi üretme ve analizi, hizmet sunumunu güçlendirme ve uzmanlıklarından yararlanma kaynağı olarak kullanmak yoluyla özellikle araştırma, eğitim ve sağlığın geliştirilmesi için ulusal kapasitelerin iyileştirilmesinde birincil kaynak olarak kullanmaya çağırmıştır. Aynı zamanda İşbirliği Merkezleri arasındaki birlikte çalışma pratiğinin arttırılması amacıyla ağ oluşturma (networking) çabalarının hızlandırılması ve etkinliğinin sağlanması için strateji geliştirilmesi gereğini vurgulamıştır. 

Genel Direktör Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus başkanlığında 16 Aralık 2020 tarihinde yapılan global toplantıya “Bağışıklama alanında Eğitim ve Savunuculuk” konusunda İşbirliği Merkezi olan Uluslararası Çocuk Merkezi adına Merkez Başkanı Prof. Dr. Tomris Türmen ve İşbirliği Program Sorumlusu Dr. Arzu Köseli katılmıştır.

Dr. Tedros, COVID-19 pandemisi boyunca DSÖ İşbirliği Merkezlerinin öneminin yalnızca ülkeler için değil tüm akademik çevreler için de ortaya çıktığını vurgulayarak gelişen teknolojiler ışığında önümüzdeki dönemde İşbirliği Merkezlerinin daha aktif, etkili ve güçlü olarak sağlık politikalarına yön verme ve sağlıkta giderek artan eşitsizliklerin azaltılmasında ses getirmeleri gereğini belirtmiştir.

 
 
DSÖ Bilim İnsanı Dr. Soumya Swaminathan, yapılan değerlendirmelerde İşbirliği Merkezlerinin DSÖ kaynaklı bilgilerin yaygınlaştırılmasında ve sağlık için savunuculuk alanında önemli rol oynadığını belirterek önümüzdeki günlerde bu rolün COVID-19 aşı ve tedavisinde devam etmesi gerektiğini vurgulamıştır.
 
DSÖ Acil Sağlık Programı Direktörü Dr Mike Ryan ise konuşmasında, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlikteki gelişmiş- gelişmekte olan- az gelişmiş ülkeler arasındaki uçurumun COVID-19 pandemisi ile artmakta olduğuna dikkat çekmiştir. Özellikle aşıya ulaşılabilirlik ve etkin tedavi alma hakkının artık “sosyal eşitsizlik” olarak ortaya çıktığını ve bu konuda acilen eylem planları geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
 
 

Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıya DSÖ, Batı Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Ofisi (EMRO)nden Dr. Gülin Gedik, Avrupa Bölge Ofisi (EURO)nden Robb Butler, Batı Pasifik Bölgesinden Dr. Graham Harrison, Güney-doğu Asya ofisinden Dr. Tasnim Azim, Afrika Bölge Ofisinden Dr. Cabore ve PanAmerika Ofisi (PAHO) nden Dr. Jarbos Barbosa katılarak bölgesel olarak yapılan çalışmaları ve pandemiye özel geliştirilen strateji ve aktiviteleri katılımcılarla paylaşmışlardır.

Toplantı sonunda, DSÖ İşbirliği Merkezlerinin :

  • COVID-19 pandemisi nedeniyle ortaya çıkan sosyal adaletsizliğin ortadan kaldırılması için tüm İşbirliği Merkezlerinin ulusal düzeyde bilimsel kanıt toplama ve yaygınlaştırma çalışmaları ile savunuculuk aktivitelerine öncelik vermeleri,
  • Geliştirilen aşı ve tedaviler konusunda DSÖ önerilerini ulusal düzeyde yaygınlaştırmaları,
  • Aşı karşıtlığı ile mücadeleye devam etmeleri,
  • Birlikte çalışma ve ağ oluşturma çalışmalarına hız vermeleri,
  • Yılda bir kez fiziki olarak biraraya gelerek deneyimlerini paylaşmaları

kararları oy birliği ile alınmıştır.


Uluslararası Çocuk Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara
T. +90 312 290 23 66 - F. +90 312 266 46 78 - e-posta: icc@icc.org.tr
© ICC 2012